Deklaracja na normę ISO 2600 jest sprawą honorową

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw to ich odpowiedzialność za wpływ na Polskę. WIĘCEJ

Patriotyzm jest wartością o dużo większym, szerszym i głębszym wymiarze niż to, kto ma rację w sporze o władzę i o sposób rządzenia Polską. WIĘCEJ

Pozycja społeczna przedsiębiorców nie odpowiada pełnionej przez nich roli. WIĘCEJ

Czterdzieści pięć miejscowości uzdrowiskowych to także ośrodki dużej aktywności biznesowej, generującej miliardowe przychody.