fbpx

SPOŁEM ZNACZY RAZEM

Tym artykułem otwieramy cykl publikacji poświęconych laueratom konkursu organizowanego przez Business Centre Club "Firma dobrze widziana". Jako pierwszą zaprosiliśmy do wspólnego przygotowania artykułu Społem Warszawską Spółdzielnię Spożywców Środmieście. Dlaczego? Bo to spółdzielnia, a te mają u nas szczególne względy, co jasno wynika już z pierwszych zdań poniżej.re

W działanie „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście społeczna odpowiedzialność jest wpisana nie tylko z wyboru, ale ze względu na istotę działania spółdzielczości. Idea, której korzenie sięgają XIX wieku, wiąże spółdzielczość z wartościami społecznymi. „Spółdzielnia jest biznesem, ale jeśli jest tylko biznesem, to jest złym interesem” – pisał wówczas twórca teorii tej formy działalności gospodarczej, francuski ekonomista Charles Gide. I tak to było, jest i z pewnością będzie, bo tak się złożyło, że spółdzielnie nie dość, że oparły się działaniu czasu, brutalnej nieraz polityce i drapieżnemu kapitalizmowi, to w obecnej dobie, kiedy społeczna odpowiedzialność staje się jednym z podstawowych wyznaczników nowoczesnej przedsiębiorczości, nie muszą niczego pod tym względem zmieniać, tylko po prostu robią dalej to, co robiły przez dziesięciolecia. Tak jest oczywiście także w Polsce.

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne: uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych. Punkt 1. Kodeksu dobrych praktyk spółdzielczych, Uchwały IV Kongresu Spółdzielczości z dnia 22 listopada 2008 r.

Punkt 1. Kodeksu dobrych praktyk spółdzielczych, Uchwały IV Kongresu Spółdzielczości z dnia 22 listopada 2008 r.

WSS „Społem” Śródmieście prowadzi 19 placówek handlowych, wśród nich znane i lubiane przez warszawiaków od lat Halę Mirowską i Sezam. Zatrudnia ponad 250 pracowników i jako pracodawca nie tylko należycie wywiązuje się ze swych powinności, ale w pełnym tego słowa znaczeniu troszczy się o załogę, którą zresztą w większości stanowią jej członkowie. Blisko połowa ogólnej liczby zatrudnionych to osoby w wieku 50+, więc duży nacisk kładzie się na kwestie opieki zdrowotnej – Spółdzielnia dysponuje własną poradnią, w której zatrudnia lekarza medycyny pracy, gastrologa, ginekologa i dwóch stomatologów. „W ramach świadczeń socjalnych wspieramy finansowo wypoczynek pracowników i ich rodzin, obejmuje to wczasy, sanatoria i kolonie – mówi Prezes Anna Tylkowska – Także ten niezwiązany z urlopem, dopłacamy do zakupu biletów do kin, teatrów, na koncerty. Pracownicy mający problemy finansowe mogą skorzystać z bezzwrotnej zapomogi, a inni z pożyczek rozłożonych na raty. Dbamy o jawność i przejrzystość w kwestii polityki wynagrodzeń.”
Spółdzielnia rzetelnie traktuje swoich kontrahentów i współpracuje z nimi na przejrzystych zasadach. Doceniane są długoletnie kontakty z większością dostawców, co znajduje odzwierciedlenie w długoletnich umowach. Dzięki temu firma może liczyć na dobrą współpracę i wsparcie w działaniach marketingowych, które są realizowane zgodnie z zasadami etyki. Również w relacjach z klientami stawia się tu przede wszystkim na uczciwość i przejrzystość. Służy temu m.in. program lojalnościowyy „Społem znaczy razem”.
 
Od wielu lat WSS Społem współpracuje z organizacjami pożytku publicznego udostępniając miejsce na skarbony oraz umożliwiając zbiórkę podarunków rzeczowych dla potrzebujących. Szczególna uwaga kierowana jest na sprawy dotyczące dzieci i młodzieży. Zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola mogą liczyć na wsparcie w postaci nagród w konkursach. Niedawno, we współpracy z dostawcami, spółdzielnia zorganizowała akcję „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i zabawie”.  Wyjątkową troską otacza się placówki wspomagające młodzież o różnym stopniu niesprawności intelektualnej i ze schorzeniami wzroku. Od dwóch lat przy jednej z zaprzyjaźnionych szkół działa założona zgodnie z wszelkimi zasadami spółdzielczości Spółdzielnia Uczniowska. 

Prezes "Społem" WSS Śródmieście Anna Tylkowska z dyplomem Firmy Dobrze Widzianej. Po prawej Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club, po lewej Paweł Łukasiak przewodniczący Kapituły Konkursu. Fot. BCC

Troska o środowisko wyraża się w codziennych działaniach, na które Zarząd Spółdzielni zwraca baczną uwagę. „Oszczędzamy papier, wodę i energię – wylicza Prezes Anna Tylkowska – prowadzimy segregację odpadów i ich recycling z wykorzystaniem odpowiednich pras zmniejszających ich objętość. We wszystkich placówkach zbieramy plastikowe nakrętki dla organizacji społecznych, które zyskują w ten sposób środki na swoją działalność.” Zebrane baterie, wykorzystane wkłady do drukarek, zużyte urządzenia odbierają wyspecjalizowane firmy. Spółdzielnia promuje też zachowania proekologiczne przy okazji współpracy z placówkami oświatowymi, proponując też różne formy aktywności, jak np. udział w akcji „Sprzątanie świata”. Od lat w sprzedaży są płócienne torby wielokrotnego użytku oraz produkty ekologiczne, które Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście wprowadziła jako pierwsza w ramach ogólnopolskiej struktury „Społem”.

POLECAMY

SPOŁEM ZNACZY RAZEM">

Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia  
Powiadom mnie mailem o