Nasza wizja rozwoju portalu NA SWOIM, będącego elementem programu społecznego realizowanego przez fundację, opiera się na kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami oraz instytucjami grupującymi i reprezentującymi podmioty gospodarcze.

Liczymy także na współpracę z samorządami i powiązanymi z nimi podmiotami.

Większość organizacji biznesowych ma w swoich celach statutowych prowadzenie działań promocyjnych na rzecz swoich środowisk i członków, a my zapraszamy je do robienia tego we współpracy z nami. Liczymy na ich pomoc w dotarciu do informacji, dzięki którym będziemy mogli na bieżąco redagować i zamieszczać:

  • artykuły związane ze sprawami branży lub grupy przedsiębiorstw, a także samych organizacji partnerskich  
  • publikacje promujące firmy i ludzi, których organizacje partnerskie będą nam rekomendować

Podział na te dwie grupy dotyczy jednocześnie kwestii finansowych – teksty o charakterze ogólnym oraz informujące o działaniach organizacji partnerskich opracowujemy i zamieszczamy bezpłatnie,  natomiast koszty naszej działalności chcielibyśmy pokrywać dzięki współpracy z firmami. Tylko i wyłącznie koszty, ponieważ jako fundacja nie prowadzimy działalności nastawionej na zysk.  

Jesteśmy przekonani, że obecność na portalu podmiotów związanych z różnymi branżami, działami gospodarki, środowiskami i obszarami Polski dobrze służy ich promocji. Ma to być uzupełnieniem ich współpracy z mediami branżowymi i lokalnymi, w których obecność jest bardzo ważna, jednak niewystarczająca. Podobnie jak niewystarczające jest staranne prowadzenie własnej strony internetowej i profilu firmy na Facebooku. Rozwijający się biznes wymaga wychodzenia szerzej, poza najbliższe otoczenie, poza grono zadeklarowanych sympatyków. I to właśnie umożliwia współpraca z portalem NA SWOIM, którego nie ograniczają branże, ramy lokalne, czy wirtualna społeczność zarejestrowanych użytkowników nawet największego portalu.

Portal NA SWOIM jest płaszczyzną spotykania się w otwartej sieci internetu polskich firm, które łączy ich społeczna odpowiedzialność.

Naszą rolę jako Portalu Polskiego Patriotyzmu Gospodarczego rozumiemy w ten sposób, że na pierwszym miejscu stawiamy publikacje związane z tymi aspektami  działalności polskich przedsiębiorstw, które dotyczą ich funkcji społecznej. A ta oznacza należyte, uczciwe spełnianie przez firmę roli pracodawcy, jej wpływ na rozwój społeczności lokalnej, nowoczesne, oparte na wiedzy metody zarządzania i budowania relacji z partnerami biznesowymi i klientami. Zawsze jest u nas miejsce na informacje o mniejszych lub większych sukcesach, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, ważnych kontraktach, jubileuszach itp. Wszystkie nasze materiały są opracowywane na najwyższym poziomie merytorycznym i graficznym.

Zachęcamy do korzystania przy naszej pomocy z najbardziej obecnie cenionej formuły promocji w internecie - content marketingu

Jest to metoda dużo skuteczniejsza od klasycznych kampanii reklamowych opierających się na banerach lub wyskakujących okienkach, które przez swoją nachalność irytują i zamiast promowania powiązanych z nimi treści budzą niechęć. Użytkownicy internetu często zresztą je blokują  przy pomocy opcji dostępnych w przeglądarkach. Content marketing polega na wprowadzaniu do sieci materiałów budzących zainteresowanie internautów, którzy samodzielnie decydują o zapoznaniu się z ich treścią. Są to najczęściej artykuły o charakterze edukacyjnym, dotyczące konkretnego tematu, na którego tle dyskretnie zamieszczone są informacje o firmie lub produkcie. To tło stanowi główny przekaz publikacji, a powiązana z nią firma buduje dzięki temu swój wizerunek eksperta w danej dziedzinie, co przynosi jej oczywiste korzyści promocyjne i marketingowe.  

 

Przykładowe artykuły przygotowane pod kątem content marketingu. 

Reklama publikowanych u nas artykułów to promocja firmy i polskiego patriotyzmu gospodarczego.

Jako inicjatywa w początkowej fazie rozwoju musimy korzystać z narzędzi wspomagających dotarcie publikowanych na portalu treści do możliwie jak najlepiej dobranych  ich adresatów. Dlatego integralną częścią naszej oferty jest objęcie artykułów sponsorowanych płatną promocją na Facebooku z wykorzystaniem dostępnych tam narzędzi precyzyjnego tworzenia grup docelowych. Oprócz tego cały portal będzie wspierany w Google kampaniami AdWords, w tym śledzącymi reklamami na urządzeniach mobilnych.

Podmioty zlecające nam działania płatne wraz z ich reklamą w sieci działają podwójnie na swoją korzyść – wspomagają dotarcie do odbiorców pozytywnych treści, które dotyczą ich bezpośrednio a jednocześnie pokazują się w bardzo dobrym kontekście, jaki tworzą hasła polskiego patriotyzmu gospodarczego i społecznej odpowiedzialności.

Dokumenty

WZÓR UMOWY

Kliknij tę ikonę, by zobaczyć i pobrać wzór umowy o współpracy z Partnerem portalu NASWOIM

ZASADY WSPÓŁPRACY

Kliknij tę ikonę, by zobaczyć i pobrać Zasady zlecania publikacji płatnych

FORMULARZ ZLECENIA PUBLIKACJI

Kliknij tę ikonę, by przejść do strony z formularzem on-line