CZY PRZEZ RODO MOŻNA ZBANKRUTOWAĆ?

RODO. To czteroliterowe hasło pojawia się w mediach ostatnio coraz częściej, i słusznie, bo sprawa jest poważna, a konsekwencje niedopełnienia obowiązków mogą być przykre.

 

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Również w 2018 r. zaczną obowiązywać krajowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (nowa ustawa o ochronie danych osobowych oraz zmiany w kilkuset aktach prawnych m.in. w Kodeksie pracy) tworzone obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji. Oznacza to, że już za niecałe 3 miesiące zacznie obowiązywać w Polsce szereg nowych i bardzo restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Dotychczas, realizując ustawę o ochronie danych osobowych należało kierować się pięcioma zasadami w tym zakresie ochrony danych osobowych: legalnością, celowością, merytoryczną poprawnością, niezbędnością, ograniczeniem czasowym. Po wprowadzeniu przepisów RODO ilość zasad zwiększy się do siedmiu tj. ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność; zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość. Ponadto zgoda na udostępnianie danych osobowych również została obwarowana nowymi wymogami. A do tego dochodzi szeroki zakres kar za niestosowanie się do nowych przepisów. Czy kary mogą być tak wysokie, że przedsiębiorcy może grozić bankructwo? Trudno powiedzieć, wszystko zależy od konkretnej indywidualnej sytuacji. Ale problem nie tylko w tym, a kosztach związanych z właściwym postępowaniem z posiadanymi danymi. W wielu przypadkach niezbędne może się okazać zatrudnienie w tym celu pracownika. 

 Co zatem robić, aby sprostać nowym przepisom i nie zbankrutować? Jak radzić sobie w starciu z nowymi wymogami prawa? Lubelscy przedsiębiorcy mają możliwość dowiedzieć się wszystkiego na ten temat w ramach rozbudowanego, kilkugodzinnego szkolenia, jakie organizuje Związek Pracodawcy Ziemi Lubelskiej we współpracy z Centrum Szkolenia Kadr OMEGA i Hotelem ALTER. Szczegóły pod tym linkiem 

Nasze najnowsze

polecamy