fbpx

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ PATRIOTAMI

Polska - zdjęcie satelitarne, NASA

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw to odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw za ich wpływ na Polskę​.

Zdanie to jest oparte na obowiązującej od 2011 r. w Unii Europejskiej definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zgodnie z którą jest ona odpowiedzialnością przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Zmiana jest stosunkowo niewielka, jednak bardzo istotna. W warstwie językowej polega tylko na zastąpieniu rzeczownika „społeczeństwo” słowem Polskę. Co wynika z tego, jeśli chodzi o istotę sprawy? Z jednej strony bardzo niewiele, z drugiej jest to zmiana zasadnicza. Nasza definicja nie zmienia bowiem tego, na czym polega odpowiedzialność w biznesie. Cały czas chodzi o to samo – etyczne postępowanie biznesowe, właściwe traktowanie pracowników, dobre relacje z partnerami i klientami, dbanie o środowisko, wrażliwość na problemy społeczne. Zmienia ona jednak sposób patrzenia na te sprawy – w miejscu bliżej nieokreślonego, anonimowego społeczeństwa pojawia się Polska i nasz obowiązek wobec niej, jakim jest patriotyzm.

Niżej podpisany inicjator takiego pojmowania społecznej odpowiedzialności zajmuje się tą tematyką od paru ładnych lat. Przyniosły one sporą porcję wiedzy o tym, jak większość przedsiębiorców do niej podchodzi, co o niej wie i jak ją rozumie. Mówiąc oględnie jest z tym różnie. Ale przyniosły te lata też niemało doświadczeń, z których już jednoznacznie wynika, że polscy przedsiębiorcy czują się odpowiedzialni względem swojego najbliższego środowiska lokalnego – wsi, miasta, potem czują się w tym sensie związani z rodzinnym regionem, w końcu z całym krajem, narodem, państwem. I jestem przekonany, że ci przedsiębiorcy tę swoją odpowiedzialność kojarzą bardziej z pojęciem Ojczyzny, niż społeczeństwa.

Uważam, iż dobrze się dzieje, że słowo Polska jest od pewnego czasu używane z większym poczuciem dumy, a patriotyzm zdobywa należne mu miejsce w hierarchii naszych wartości. Dlatego zamiast ogłaszać jak dotąd, że polscy przedsiębiorcy są odpowiedzialni społecznie, wolę mówić, że POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ PATRIOTAMI.

Maciej Szymański

2 marca 2018 r.

POLECAMY

Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia  
Powiadom mnie mailem o