PORTAL

Hasło patriotyzmu gospodarczego zaistniało w Polsce wyraźnie ok. pięciu lat temu i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej ludzi deklaruje, że popieranie rodzimej gospodarki jest dla nich sprawą ważną. W ślad za tym idzie wzrastający odsetek osób preferujących kupowanie polskich produktów. W ten sposób objawia się patriotyzm konsumencki, który cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku, gdzie strony związane z tą tematyką gromadzą po kilkadziesiąt tysięcy fanów.  Za ich pośrednictwem do opinii publicznej trafiają udostępniane z portali biznesowych informacje o spektakularnych sukcesach przede wszystkim dużych firm. Jest to naturalny efekt funkcjonowania współczesnych mediów, opartego na ich współpracy z agencjami public relations, które dostarczają im informacji dot. swoich klientów. Sytuacja ta powoduje narastającą rozbieżność między faktycznym wpływem różnych grup przedsiębiorstw na polski sukces gospodarczy, a ich obecnością w mediach.

Celem portalu NA SWOIM jest promowanie przede wszystkim małych i średnich polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim działających lokalnie. Firmy te i związani z nimi ludzie mają zasadniczy udział w wynikach całej gospodarki i odgrywają decydującą rolę w zrównoważonym rozwoju kraju.

Artykuły programowe

WYDAWCA

Portal NA SWOIM rozwija Fundacja Każdy z nas,  powstała w lutym 2012 r. w Krakowie. Początkowo  koncentrowała się na działalności charytatywnej, od 2014 r. poszerzyła zakres swojej aktywności o sprawy dotyczące przedsiębiorczości. 

Fundacja Każdy z nas jest wpisana do rejestru stowarzyszeń pod nr. KRS: 0000413971.

ZESPÓŁ

Maciej Szymański

Redaktor portalu, prezes zarządu Fundacji Każdy z nas.  Po dziesięciu latach pracy dziennikarskiej rozpoczyna działalność „na swoim”,  początkowo zajmuje się produkcją telewizyjną  i filmową, następnie specjalizuje się w realizowaniu działań w zakresie komunikacji korporacyjnej i medialnej na rzecz polskich i międzynarodowych organizacji gospodarczych, wyższych uczelni i instytucji publicznych. Wpisany na listę PARP doradców w dziedzinie społecznej odpowiedzialności.

Małgorzata Wojciechowska

Małgorzata Wojciechowska

Wiceprezes zarządu Fundacji Każdy z nas. Zawodowo zajmuje się doradztwem i usługami dla biznesu. Społeczniczka z prawdziwego zdarzenia, która wspiera nas w dbaniu o sprawy formalne i finansowe. 

Sylwia Patyra

Sylwia Patyra

Pełnomocnik zarządu Fundacji Każdy z nas do spraw rozwoju programu NA SWOIM, autorka opracowania graficznego portalu. Reprezentuje nas w kontaktach z Partnerami i Klientami.