Klub ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE ma na celu  promowanie przedsiębiorstw, które w swoich działaniach kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności. Funkcjonuje wirtualnie w ramach portalu NA SWOIM oraz jako strona na Facebooku – w mediach tych publikujemy i promujemy materiały dot. przykładów prospołecznego, a zatem patriotycznego podchodzenia do biznesu ze strony firm i związanych z nimi ludzi. 

W ten sposób docieramy do liczonej w setkach tysięcy grupy internautów – przedsiębiorców i osób zawodowo związanych z biznesem, działaczy organizacji pozarządowych, samorządowców, studentów kierunków ekonomicznych i innych ludzi zainteresowanych sprawami polskiej gospodarki. Będziemy wśród nich wzmacniać wizerunek polskich przedsiębiorców jako odpowiedzialnych uczestników życia społecznego mających wpływ na rozwój Polski nie tylko w kategoriach gospodarczych.

CZŁONKOWIE – ZAŁOŻYCIELE KLUBU

Drugim celem Klubu Odpowiedzialni Społecznie jest upowszechnianie Normy ISO 26000 jako narzędzia wspierającego wizerunkowo przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Udział w Klubie ułatwia zapoznanie się z jej zasadami i złożenie odpowiedniej deklaracji, dzięki której firma staje się członkiem rodziny ISO 26000. 

Uczestniczenie w Klubie ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE jest bezpłatne.

Każdy Członek Klubu może przesyłać nam informacje o swoich działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością, które będziemy wykorzystywać w artykułach i postach. Każdy będzie też otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami i  propozycjami udziału w konkursach, akcjach społecznych itp.

Wypełnij formularz i zostań Członkiem Klubu ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Nazwa firmy*

Imię

Adres email*

Polecane artykuły