KATEGORIA/DZIAŁ:

POLITYKA

Portal i magazyn NA SWOIM jest apolityczny, w tym sensie, że redakcja nie zamierza samodzielnie angażować się w polityczne spory i polemiki, nie chce też udostępniać łamów do prowadzenia sporów i polemik przez innych. Naszym zdaniem jest ich i tak za dużo, więc kto to lubi, albo kto odczuwa taką potrzebę, znajdzie na to z łatwością miejsce gdzie indziej. Ale też nie chcemy, a nawet nie możemy odwracać się od polityki, której podstawowym polem jest gospodarka, a więc także przedsiębiorczość. Zgodnie z ogólnym kierunkiem naszego działania chcemy promować wartości pozytywne, budujące, poprzez wskazywanie dobrych przykładów działań i ludzi, którzy je podejmują lub wspierają. Również w dziedzinie polityki i w związku z polityką - tam, gdzie styka się ona z przedsiębiorczością.

POSEŁ ZAWIADAMIA ABW
JAROSŁAW SACHAJKO Z ZAMOŚCIA, PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, W OBRONIE POLSKIEJ BRANŻY FUTRZARSKIEJ
Read more.
FUTRZANY DYLEMAT
STOWARZYSZENIE "SWOJAK"PRZECIWKO LIKWIDACJI BRANŻY FUTRZARSKIEJ
Read more.
DEKLARACJA Z WIDOKAMI
KOMENTARZ PO DRUGIM FORUM FIRM RODZINNYCH W LUBLINIE
Read more.
PRZEDSIĘBIORCOM NALEŻY SIĘ SZACUNEK
WYWIAD Z WOJEWODĄ LUBELSKIM PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Read more.
TO TRZEBA ZMIENIAĆ
POZYCJA ZAWODU PRZEDSIĘBIORCY W HIERARCHII SPOŁECZNEGO PRESTIŻU JEST ZDECYDOWANIA ZA NISKA
Read more.
CSR - NIE TYLKO DLA KORPORACJI
POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE, ALE NIE UMIEJĄ Z TEGO KORZYSTAĆ
Read more.

PARTNERZY