fbpx

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. - W CZYM PRZYDATNA JEST POMOC PRAWNA?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wybierają ją z uwagi na niskie koszty początkowe, a także ze względu na fakt, że wspólnicy nie odpowiadają osobistym majątkiem za długi firmy. Dowiedz się, jak założyć spółkę z o.o. i w czym pomocna okazuje się pomoc prawnika.

Krok pierwszy – sporządzenie umowy
Wspólnicy (albo jeden z nich) spisuje umowę. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Dokument powinien określać nazwę spółki i adres jej siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony, liczbę i wartość udziałów oraz to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Umowę podpisują wszyscy wspólnicy. Co ważne, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić ją w jednoosobową spółkę z o.o.

Krok drugi – spółka w organizacji
Od chwili podpisania umowy spółka staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i ma (najwięcej) 6 miesięcy na uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym czasie wspólnicy mogą gromadzić kapitał zakładowy, zaciąganie zobowiązań czy wybranie zarządu. W nazwie spółki musi znaleźć się dopisek „w organizacji”.

Krok trzeci – uzyskanie wpisu do KRS
Do sądu rejestrowego zarząd spółki składa druk KRS-W3 wraz z drukiem KRS-WE zawierającym informację o wspólnikach, KRS-WM przedstawiającym dane o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK informującym o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Nierzadko zarząd zostanie zobowiązany do złożenia druków KRS-WA (dotyczącego ewentualnych oddziałów firmy) i KRS-WL (dokument powołuje prokurentów). Do tych formularzy należy załączyć umowę spółki z o.o. w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający prawo do lokalu lub nieruchomości, w której firma ma swoją siedzibę, listę wspólników podpisaną przez członków zarządu, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały wniesione w całości, notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu oraz dowód opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzięki zasadzie jednego okienka w Sądzie Gospodarczym wspólnik złoży wnioski zgłaszające spółkę do Urzędu Skarbowego, by otrzymać NIP, jak również do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON.

Krok czwarty – dopełnienie dodatkowych obowiązków
Przedstawiciel spółki powinien założyć firmowe konto w banku, podając numer REGON. Następnie należy zarejestrować się jako podatnik VAT jeżeli firma prowadzi działalność objętą podatkiem od towarów i usług. Trzeba też poinformować Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania.

Zakładanie spółki z o.o. – do czego przydatna będzie pomoc prawna?
Przy zakładaniu spółki z o.o. pomoc prawna nie jest konieczna, lecz pomaga uniknąć wielu problemów zarówno finansowych, jak i tych związanych z procedurami składania dokumentów. Prawnik zbada wszystkie prawne wymagania dla branży konkretnej spółki. Udzieli także wszelkich niezbędnych porad na etapie rejestracji firmy, organizowania zezwoleń, uzyskiwania wpisu do KRS i tym podobnych. Wspomoże także w procesie tworzenia umowy, formularzy zamówień czy przygotowania innych dokumentów. Prawnik przeprowadzi wspólników zakładających spółkę przez wszelkie konieczne formalności, dlatego przedsiębiorcy oszczędzą czas i unikną błędów.

Spółkę z o.o. można założyć w czterech krokach, jeśli dopilnujemy wszelkich elementów procedury rejestracji. Warto skorzystać przy tym z pomocy prawnej, znacznie upraszczającej formalności i pozwalającej przygotować niezbędną dokumentację. Warto pamiętać, że spółkę zarejestrujemy także przez internet, co wydaje się niezwykle wygodnym rozwiązaniem. 

Artykuł został przygotowany we współpracy z: Kancelaria EA.

26 kwietnia 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

CHCESZ SKOMENTOWAĆ ARTYKUŁ? PRZEJDŹ DO DOŁU STRONY.

     

POLECAMY

Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia  
Powiadom mnie mailem o