Ważna książka o ważnych sprawach

Z wielką przyjemnością prezentujemy książkę na temat patriotyzmu gospodarczego. Cieszymy się bardzo, że sprawy, którymi na płaszczyźnie społecznej zajmujemy się od paru lat, zyskują swoje oparcie w publikacjach naukowych na tak wysokim poziomie. Tym bardziej cieszymy się, że znajduje się tam miejsce dla SWOJAKA i naszego programu Swój do swego po swoje.

Do książki Pana Profesora Eryka Łona będziemy z pewnością nieraz wracać, pokusimy się też o własną recenzję. Pierwszeństwo oddajemy jednak autorowi oficjalnej recenzji prof. UJ dr hab. inż. Wiktorowi Adamusowi, której fragment jest umieszczony na okładce.

„Książka wnosi nowe wartości do wiedzy w obszarze patriotyzmu gospodarczego. Łączy wysokie walory pracy naukowej, badawczą rzetelność, emocjonalny dystans do przedstawianych problemów, jest w najwyższym stopniu świadectwem przemyślanej, przepracowanej i sprawdzonej w procesie naukowym refleksji na temat czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy. Z punktu widzenia merytorycznego pracę oceniam bardzo wysoko. Recenzowana praca jest potrzebna, ciekawa i niesie nowe wartości.
Książka ma charakter unikatowy i pionierski. W literaturze brakuje prac poświęconych badaniom patriotyzmu gospodarczego wspierających w sposób ciągły rozwój Polski. Jest pierwszą pracą w Polsce, analizującą głębokie przeobrażenia czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy w kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym.
Pan Profesor Eryk Łon odpowiedział na najbardziej fundamentalne pytania w krzewieniu patriotyzmu gospodarczego w Polsce. Autor nie ogranicza się do pokazania omawianych problemów, lecz za każdym razem dokonuje własnych syntez, znakomicie wykorzystując w tym celu punkt widzenia nabyty w czasie pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Radzie Polityki Pieniężnej.
Składam na ręce Pana Profesora Eryka Łona, prawdziwego polskiego patrioty, podziękowania za olbrzymie zaangażowanie na rzecz budowania silnej i niepodzielnej naszej ojczyzny – Polski. Wiedza odnosząca się do patriotyzmu gospodarczego, zawarta w tej książce jest nieprzemijająca, może służyć kolejnym pokoleniom. Chylę czoła przed Profesorem Erykiem Łonem. Doczekaliśmy się książki, na którą długo oczekiwano."

pg3

Eryk Łon (ur. 1970) jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ukończył zarówno studia ekonomiczne jak i prawnicze. Opublikował raport „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości. Jest autorem książek: Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych (2006 r.), Warto mieć polską walutę (2007 r.) oraz Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji (2011 r.). Stworzył studium podyplomowe „Mistrzowie rynków finansowych”, należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie a od 2016 roku wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej.

PARTNERZY

ZOBACZ NAJNOWSZY

NUMER 2

WRZESIEŃ 2017

AKTUALNOŚCI:

Wydajemy NA SWOIM nr 3. Drukiem! Pomożecie?

WYNIK WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA SWOJAK I FUNDACJI KAŻDY Z NAS

Więcej

Producenci zbóż podsumowali 2017 rok

ANOMALIE POGODOWE I CIĘŻKA PRACA

Więcej

Ważna książka o ważnych sprawach

O KSIĄŻCE PROF. ERYKA ŁONA

Więcej

HASŁO NAJBLIŻSZEJ DEKADY

CZAS DOCENIĆ LUDZI ROBIĄCYCH RZECZY KONKRETNE

Więcej

SZLACHETNE TRUNKI Z TYSIĄCLETNIĄ HISTORIĄ

PIĘKNY POWRÓT DO DAWNEJ ŚWIETNOŚCI

Więcej

WZMACNIAMY WIZERUNEK POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

START SPOŁECZNEGO PROGRAMU PROMOCJI POLSKIEGO BIZNESU

Więcej

SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE ZA ZIELONE

DOBRZE ZAPOWIADAJĄCA SIĘ WSPÓŁPRACA W INTERESIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Więcej

SWOJAK NA SWOIM

STOWARZYSZENIE SWOJAK I MEDIA NA SWOIM BĘDĄ BLISKO WSPÓŁPRACOWAĆ

Więcej